06 - 143 15 571 info@oostevaar.nl

Privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Oostevaar, kan het zijn dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam
adresgegevens
geboortedatum
telefoonnummer
email-adres
informatie nodig voor het uitwerken en opstellen van een offerte
een vraag of een verzoek tot informatie
ip adres

Als het nodig is dan zal Oostevaar werken met een verwerkersovereenkomst.

Waarom hebben wij u gegevens nodig

Om contact met u op te kunnen nemen verwerkt Oostevaar uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om telefonisch contact of email contact. Ook kan het gaan om schriftelijk contact per post als u niet bereikbaar bent per email. Vanzelfsprekend kunt u een gegevens toestemming ook intrekken. Daarnaast kan Oostevaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van Oostevaar of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening van Oostevaar.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Oostevaar bewaart uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Oostevaar verstrekt uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Oostevaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oostevaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Oostevaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Oostevaar bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Oostevaar te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Gebruik van cookies

Oostevaar maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Oostevaar gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen.

Hoe kunt u cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser en worden op de websites van de verschillende browsers gecommuniceerd.

Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Oostevaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen

Oostevaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oostevaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oostevaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met Oostevaar opnemen via

Contact formulier

Oostevaar Spuitwerken

Richthuisstraat 10
1335 XE Almere

Telefoon: 06 - 143 15 571
Email: info@oostevaar.nl

KvK nummer: 68714882
Btw nummer: NL001597512B96

Onze verfspuit partners